Loading...

Hakkında / Bio

Fotoğraf / Photograph: Niki Tsilingiroglou

1948 - İstanbul'da doğdu. / 1948 - He was born in Istanbul, Turkey.

1972 - Mimarlık eğitimini tamamladı. / 1972 Completed his studies in architecture.

1973-1983 - Çeşitli mimarlık atölyelerinde mimar-desinatör olarak görev aldı. / 1973-1983 - He worked at various architecture firms as an architect.

1980 - Resme başladı. / 1980 - He started painted.

1982 - "Bizim Tiyatro" da yönetmenliğini Zafer Diper'in yaptığı "W.Shakespeare'nin" Hamlet oyununun sahne kostüm ve masklarının tasarımlarını gerçekleştirdi. / 1982 - He designed the stage costumes and masks for "Hamlet" of W.Shakespeare, directed by Zafer Diper, at "Bizim Tiyatro", in Istanbul.

1983 - Mimarlığı bıraktı ve bütünü ile resme yöneldi. / 1983 - He left architecture and devoted himselft completely to painting.

1988 - "Duvar" yıkılmadan bir yıl önce Berlin'i ilk kez ziyaret etti. Berlin Etkisi, "2 Şehir" resim dizisi. / 1988 - He visited Berlin for the first time a year before the fall of the wall (A series of painting about Istanbul-Berlin "Two Cities").

1989-1990 - Çalışmaları kitap kapaklarında yer aldı. "Kara Kitap", Orhan Pamuk, 1990 Can Yayınları. "Esrarengiz Bay Kartaloğlu", Fatih Özgüven, 1990 Can Yayınları. / 1989-1990 - Some of his works appeared on book covers. "Black Book" by Orhan Pamuk, 1990 Can Edition. Esrarengiz Bay Kartaloğlu (The Mysterious Mr.Kartaloğlu) by Fatih Özgüven, 1990 Can Edition.

1990-1992 - Bazı reklam filmlerinde sanat yönetmeni olarak görev aldı. / 1990-1992 - He Worked as an art director for various advertising films.

1998 - ilk kişisel sergisini gerçekleştirdi. (Yapı Kredi Kazım Taşkent Sanat Galerisi) / 1998 - He had first solo exhibition (Yapı Kredi Kazım Taşkent Art Gallery).

2000 - "İkiz Kuleler" saldırısından bir yıl önce New York'u ilk kez ziyaret etti. New York Etkisi, "26/1" sergisi resimleri. / 2000 - He visited New York first time before the attacks on Twin Towers (Paintings about New York, "26/1").

2001-2006 - Kitap Kapakları: "Kırk oda", Murathan Mungan, 2001, Metis Yayınları. "Zaman Lekesi", Ayşe Kadıoğlu, 2006, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. / 2001-2006 - Works for covers: Kırk Oda (Forty Room) by Murathan Mungan, 2001, Eleven Edition, Metis Edition. Zaman Lekesi (The Stain of Time) by Ayşe Kadıoğlu, 2006, Bilgi University Edition.

2006 - Galeri Nev Ankara ile tanıştı. Orada "İstanbul"u sergiledi. / 2006 - He became acquainted with Galeri Nev Ankara.

2008 - Atina'yı ilk ziyareti sonrası, İstanbul ve Atina arasında yaşamaya karar verdi. / 2008 - After his first visit to Athens, he decided to live between Istanbul and Athens.

2015 - İstanbul'dan "Evden Notlar", Atina'dan "Komşular" resim dizilerinin Ankaraya'ya taşınıp sergilenmesi / 2015 - A Series of paintings, "Notes from Home" from Istanbul and "Neighbors" for Athens, were moved to Ankara and exhibited there.

Selim Cebeci, yaşamına ve çalışmalarına İstanbul ve Atina'da devam etmektedir. / He lives and works in Istanbul and Athens.