• Büfe, 2006, 90x180cm / Buffet, 2006, 90x180cm

  • Vapur, 2006, 90x180cm / Ship, 2006, 90x180cm

  • Yansımalar, 2006, 90x180cm / Reflections, 2006, 90x180cm

  • İsimsiz, 2006, 90x180cm / Untitled, 2006. 90x180cm

  • Cinnet Kahvesi, 2006-2007, 130x130cm / Cafe Insanity, 2006-2007, 130x130cm

  • Biz Bar, 2007, 90x180cm

  • Ankara Garı, 2007, 180x180cm / Ankara Station, 2007, 180x180cm

  • Vitrin, 2007, 130x130cm / Display, 2007, 130x130cm

  • Lambert Meertens Portresi , 2005, 5 parça / Portrait of Lambert Meertens, 2005, 5 pieces
selimcebeci.com